Điều khoản tham gia Blogkiemtien.top

Blogkiemtien.top không phải là người tổ chức, điều hành hay cộng tác của bất kỳ site nào được giới thiệu hay đánh giá trên blog. Do đó Blogkiemtien.top không lệ thuộc vào tài chính hay tinh thần của bất kỳ một site nào. Thông tin trên Blogkiemtien.top được chuyển tải một cách trung thực nhất và nhanh nhất có thể đến bạn đọc, nhất là những tin tức liên quan đến scam dù điều đó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư của Blogkiemtien.top.

1. Chính sách trả hoa hồng cho tuyến dưới-RCB (Referrals commission back)

Chế độ RCB sẽ được Blogkiemtien áp dụng khi những site bạn là tuyến dưới đầu tư vào và những site này thưởng lại phần trăm hoa hồng cho Blogkiemtien ít nhất là 5% trở lên.

Blogkiemtien sẽ RCB ít nhất là 50% số hoa hồng nhận được từ site bạn đầu tư vào. Ví dụ bạn đầu tư vào 100$, site đó thưởng referal là 7%, tức là Blogkiemtien nhận thưởng được 7$, Blogkiemtien sẽ RCB cho bạn ít nhất là 3.5$.

Điều kiện được hưởng RCB từ Blogkiemtien:

  1. Là tuyến dưới của Blogkiemtien
  2. Đầu tư từ 50$ trở lên
  3. Thông báo nhận RCB trong vòng 5 ngày sau khi đầu tư.

Cách báo danh nhận RCB:

  1. Sử dụng comment trong bài review
  2. Thông báo qua form báo RCB hoặc FB

2. Blogkiemtien không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự đầu tư của các bạn

Tất cả những tư liệu được cung cấp trên blogkiemtien.top này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh có thể được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước với độc giả. Nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các nội dung liên quan đến site giới thiệu trên blog trước khi ra quyết định đầu tư.

Lưu ý các bạn khi đầu tư trên mạng tức là sẽ có rủi ro và chỉ nên đầu tư trong giới hạn tài chính cho phép của bản thân. Blogkiemtien không chịu trách nhiệm về quyết định tham gia đầu tư của chính bản thân bạn. Chúc các bạn may mắn!

Điều khoản tham gia Blogkiemtien.top
Bình chọn bài viết

Bình luận

comments

Show More
Close