[GreenX ICO]Chính sách ưu đãi của GreenX dành cho nhà đầu tư trong các giai đoạn mở bán

1. Nhà đầu tư công khai khi mua GEX token theo các giai đoạn mở bán sẽ được hưởng các khoản ưu đãi chính như sau

(1) Ưu đãi về giá bán theo giai đoạn mở bán khi mua token, nhà đầu tư được nhận ngay khoản token này vào trong ví cá nhân đã đăng ký trên portal

(2) Ưu đãi (hoa hồng và thưởng) khi tham gia vào chương trình giới thiệu (Affiliate Program) bằng cách sử dụng và chia sẻ referral code, nhà đầu tư sẽ được ghi có (credit) vào tài khoản trên portal và được trả thưởng vào ví cá nhân ngay sau khi ICO kết thúc.

2. Nhà đầu tư cần hoàn thành các thủ tục sau để được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi trên của GreenX khi mua GEX token

(1) Tạo tài khoản trên GreenX ICO portal tại https://ico.greenx.network

(2) Đăng ký địa chỉ ví ETH cá nhân trên portal (khuyến cáo chỉ nên sử dụng ví MyEtherWallet, MetaMask) để có thể mua GEX token

(3) Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin định danh được yêu cầu, gởi lên và chờ được xét duyệt để hoàn thành qui trình KYC trên portal

(4) Sau khi hoàn thành các thủ tục (1), (2) và (3), nhà đầu tư khi mua GEX token sẽ được hưởng đầy đủ các khoảng ưu đãi, được mô tả chi tiết bên dưới

3. Ưu đãi về giá bán theo giai đoạn mở bán khi mua GEX token

GreenX mở bán token với giá 1 GEX = 0.2$, nhà đầu tư khi mua GEX token sẽ được hưởng chính sách ưu đãi giá theo từng giai đoạn như sau

– Mua ở giai đoạn Pre-Sales (từ 15/05/2018 đến 15/06/2018) sẽ nhận được bonus 30%, tương đương giá sẽ là 1 GEX = 0.15$

– Mua ở giai đoạn ICO vòng 1 (từ 16/06/2018 đến 01/07/2018) sẽ nhận được bonus 20%, tương đương giá sẽ là 1 GEX = 0.17$

– Mua ở giai đoạn ICO vòng 2 (từ 02/07/2018 đến 15/07/2018) sẽ nhận được bonus 10%, tương đương giá sẽ là 1 GEX = 0.18$

– Mua ở giai đoạn ICO vòng 3 (từ 16/07/2018 đến 31/07/2018) sẽ không còn bonus, tương đương giá sẽ là 1 GEX = 0.2$

Nhà đầu tư khi mua GEX token sẽ được nhận ngay khoản ưu đãi token này vào ví cá nhân đã đăng ký trên GreenX ICO portal.

4. Ưu đãi khi tham gia vào chương trình giới thiệu (affiliate program)

GreenX có chính sách hoa hồng (commission) dành cho nhà đầu tư khi giới thiệu cho người khác tham gia và mua GEX token thông qua chia sẻ và sử dụng referral code hay referral link.

Bên cạnh đó, người được giới thiệu tham gia mua GEX token thông qua referral code hay referral link cũng được hưởng ưu đãi (referral bonus)

Chính sách hoa hồng dành cho nhà đầu tư giới thiệu, cụ thể:

Nhà đầu tư A đã hoàn thành KYC, chia sẻ referral code hoặc referral link của mình cho nhà đầu tư B, nếu B đăng ký tài khoản trên GreenX portal thông qua referral link của A hoặc sử dụng referral code của A thì sau khi B hoàn thành KYC, nếu B thực hiện giao dịch mua GEX token, cả A và B đều nhận được ưu đãi từ chương trình giới thiệu như sau.

Nhà đầu tư sẽ được nâng cấp độ cho referral code theo chính sách sau, trong quá trình tham gia đầu tư

  • Level 0 (Non-KYC)

Nhà đầu tư chưa hoàn thành KYC, thì các ưu đãi trong chương trình giới thiệu không có hiệu lực với level này

  • Level 1 (Basic investor)

Những nhà đầu tư đã hoàn thành KYC, sẽ được chuyển lên level này

  • Level 2 (Power investor)

Những nhà đầu tư đã hoàn thành KYC, sau đó đã thực hiện mua GEX token từ 5 ETH trở lên hoặc giới thiệu cho những nhà đầu từ khác (cũng đã hoàn thành KYC) mua từ 10 ETH trở lên, sẽ được chuyển lên level này

  • Level 3 (Super investor)

Những nhà đầu tư đã hoàn thành KYC, sau đó đã thực hiện mua GEX token từ 10 ETH trở lên hoặc giới thiệu cho những nhà đầu từ khác (cũng đã hoàn thành KYC) mua từ 30 ETH trở lên, sẽ được chuyển lên level này.

Ngoài ra, trường hợp nhà đầu tư kín thì cũng được chuyển lên level này.

Chính sách ưu đãi (referral bonus) dành cho người được giới thiệu, cụ thể:

Khi nhà đầu tư B được nhà đầu tư A giới thiệu và chia sẻ referral link hoặc referral code, nếu B đăng ký tài khoản thông qua referral link hoặc dùng referral code của A, thì tùy theo cấp độ referral code của A, nếu người B mua token thì A sẽ được hưởng khoản hoa hồng giới thiệu và B cũng được hưởng ưu đãi.

Chính sách ưu đãi: mức hoa hồng cho người giới thiệu và mức thưởng cho người được giới thiệu

Trong giai đoạn ICO, nhà đầu tư có thể theo dõi và kiểm tra số dư token cho khoản thưởng (commission & referral bonus) thông qua tài khoản portal, khi ICO kết thúc, GreenX sẽ thống kê và trả thưởng về ví cá nhân cho nhà đầu tư.

                                                    Truy cập vào Dashboard và Affiliate

5. Kiểm tra số dư token cho các khoản ưu đãi trên GreenX ICO portal

Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin về ưu đãi giá mua, referral code của mình, chẳng hạn như cấp độ, referral code, referral link, các ưu đãi token có được từ việc sử dụng và chia sẻ referral code

Thông tin hiển thị tại dashboard

                                                   Thông tin referral code và số dư token

(1) Cấp độ referral code

(2) Referral code

(3) Referral link

(4) Số lượng token mua (không có ưu đãi giá)

(5) Số lượng token được thưởng thêm nhờ ưu đãi giá bán

(6) Ưu đãi nhận từ việc sử dụng Referral code của người giới thiệu

(7) Ưu đãi nhận từ việc chia sẻ Referral code của mình cho người khác

(8) Toàn bộ số lượng token sẽ nhận được khi kết thúc ICO

Thông tin hiển thị tại trang affiliate

                                                                  Thông tin trong affiliate

(1) Cấp độ referral code

(2) Tổng số người đã giới thiệu được

(3) Tổng số ETH những người giới thiệu (đã KYC) đã dùng để mua token

(4) Tổng số ưu đãi token từ việc sử dụng và chia sẻ referral code

(5) Tổng số ưu đãi token từ việc sử dụng referral code của người giới thiệu

(6) Tổng số ưu đãi token từ việc chia sẻ được referral code của mình.

[GreenX ICO]Chính sách ưu đãi của GreenX dành cho nhà đầu tư trong các giai đoạn mở bán
Bình chọn bài viết

Bình luận

comments

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close