Hướng dẫn mua GreenX (GEX) tokens qua ví MyEtherWallet hoặc MetaMask

GreenX khuyến cáo nên sử dụng ví MyEtherWallet (MEW) hoặc MetaMask vì 2 ví này được đánh giá là hỗ trợ tốt nhất cho ERC20 token, và tương tác giao diện người dùng tương đối tốt và dễ sử dụng ở thời điểm hiện tại.

Điều kiện cần

 • (1) Nhà đầu tư đã có ví ETH tạo trên MyEtherWallet (MEW) hoặc MetaMask
 • (2) Nhà đầu tư đã tạo tài khoản trên GreenX ICO portal (https://ico.greenx.network), đã đăng ký địa chỉ ví ETH tạo ở bước (1) và hoàn thành KYC/AML

Cách mua và lưu trữ GreenX (GEX) token trên MyEtherWallet (MEW) và MetaMask

Qui trình mua GEX token sẽ được vận hành hoàn toàn tự động thông qua GreenX smart contract đã được công khai và chứng nhận duy nhất trên EtherScan (https://www.etherscan.io). Địa chỉ smart contract của GreenX là duy nhất và được dùng để phân biệt với các token khác, vì Ethereum platform không ràng buộc tên và mã token phải là duy nhất nên nhà đầu tư cần lưu ý về việc xác nhận chính xác địa chỉ smart contract của GreenX khi thực hiện mua GEX token.

Quy trình gồm 3 bước

Bước 1: Xem địa chỉ chính thức của GreenX smart contract trên GreenX ICO portal

Nhà đầu tư đã đăng ký tài khoản trên GreenX ICO portal, hoàn thành KYC và có địa chỉ ví để thực hiện mua token, khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy được địa chỉ smart contract chính thức của GreenX

 • Click vào biểu tượng “+” trong phần “Purchase your GEX token now” trên trang Dashboard
 • Trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký địa chỉ ví để mua token thì sẽ địa chỉ smart contract của GreenX sẽ được hiển thị như bên dưới
 • Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin của GreenX smart contract đã được công bố và chứng nhận trên EtherScan.io bằng cách click vào link “OPEN TOKEN”, thông tin token trên EtherScan.io sẽ được hiển thị

(1) Link của GreenX smart contract trên EtherScan.io

(2) Địa chỉ chính thức và duy nhất của GreenX smart contract

(3) Token GreenX được đăng ký đầy đủ thông tin trên EtherScan.io

(4) Mã code công khai của GreenX smart contract đã được chứng thực bởi EtherScan.io

 • Đây là địa chỉ smart contract chính thức và duy nhất của GreenX sử dụng trong ICO, nhà đầu tư chỉ chuyển ETH trực tiếp đến địa chỉ này để mua được GEX token. Những địa chỉ khác, dù trùng tên thì cũng không phải là của GreenX, nhà đầu tư cần lưu ý để tránh gặp phải giả mạo và lừa đảo.

Bước 2 và 3: Gởi ETH từ địa chỉ ví cá nhân đã đăng ký vào địa chỉ smart contract, và kiểm tra số dư GEX token trong ví

 1. Hướng dẫn thao tác trên ví MyEtherWallet (MEW)

1.1 Truy cập vào ví

(1) Truy cập vào địa chỉ chính thức của MyEtherWallet https://www.myetherwallet.com

Nhà đầu tư lưu ý cần kiểm tra kỹ địa chỉ website chính xác như trên và có chứng nhận bảo mật MyEtherWallet Inc [US] ở bên cạnh địa chỉ website, để không truy cập vào các trang lừa đảo.

(2) Kiểm tra một số thông tin về mạng lưới chính của Ethereum

Có thể để mặc định như hình, hoặc chỉnh Gas Price lên 60 Gwei như khuyến cáo

(3) Chọn chức năng “Send Ether & Tokens”

(4) Truy cập vào ví MyEtherWallet

MyEtherWallet hỗ trợ nhiều cách để truy cập vào ví như

 • Liên kết với các ví lạnh như Ledger Nano S, TREZOR
 • Liên kết với ví MetaMask / Mist
 • Nhập private key thông qua Keystore / JSON File hoặc trực tiếp Private Key

1.2. Gởi ETH đến địa chỉ smart contract của GreenX để mua GEX token

Người dùng sau khi đăng nhập, chỉ cần thực hiện gởi ETH trực tiếp đến địa chỉ smart contract của GreenX để nhận token.

 • (1) Nhập địa chỉ smart contract của GreenX, chú ý kiểm tra chính xác địa chỉ này
 • (2) Nhập số ETH sẽ dùng để mua GEX token, chú ý số ETH phải lớn hơn hoặc bằng 0.1 ETH, và nhỏ hơn tổng số dư tài khoản (đã trừ đi một khoảng phí giao dịch tối đa 0.012 ETH)
 • (3) Chọn đồng tiền giao dịch là ETH
 • (4) Nhập Gas Limit là 200,000 theo khuyến cáo để đảm bảo giao dịch thành công
 • (5) Click button “Generate Transaction” để tạo dữ liệu giao dịch
 • (6) Click button “Send Transaction” để đẩy dữ liệu giao dịch lên mạng lưới Ethereum
 • (7) Click button “Yes, I am sure! Make transaction” để xác nhận

1.3. Kiểm tra giao dịch được xác nhận thành công trên mạng lưới Ethereum thông qua EtherScan.io

Giao dịch được đẩy lên mạng lưới Ethereum thành công và chờ xử lý, click vào button “Verify Transaction” để xem thông tin giao dịch trên EtherScan.io

Một ví dụ về kiểm tra thông tin giao dịch trên EtherScan.io như sau

 • (1) Link đến thông tin giao dịch trên EtherScan.io
 • (2) Mã giao dịch
 • (3) Trạng thái giao dịch, Success tức là Thành Công
 • (4) Số ETH đã chuyển vào smart contract

1.3. Kiểm tra GEX token được chuyển vào ví

1.3.1. Thêm thông tin GEX token vào ví

Sau khi đăng nhập vào ví MyEtherWallet thành công, người dùng cần thực hiện các thao tác bên dưới để ví có thể hiển thị thông tin GEX token

Tìm phần thông tin “Token Balances” ở vị trí như hình, thực hiện thêm thông tin token như sau

 • (1) Click button “Add Custom Token”
 • (2) Nhập địa chỉ của GreenX smart contract vào “Token Contract Address”
 • (3) Nhập mã của GreenX token là GEX vào “Token Symbol”
 • (4) Nhập đơn vị thập phân của GreenX token là 18 vào “Decimals”
 • (5) Click button “Save” để hoàn thành
 • (6) Click button “Show All Tokens” để thấy được số lượng GEX token trong ví

1.3.2. Check số dư GEX token đã mua được trong ví

Sau khi giao dịch được xác nhận hoàn thành, GEX token sẽ được smart contract chuyển về ví cá nhân của nhà đầu tư, có thể check bằng cách đơn giản như sau

(1) Chọn “View Wallet Info”, nhập địa chỉ ví cá nhân

(2) Click button “View Balance”

(3) Kiểm tra số lượng GEX token đã nhận được trong phần “Token Balances”

Như vậy là, bạn đã thực hiện giao dịch mua GEX token thành công trên ví MyEtherWallet (MEW)

2. Hướng dẫn thao tác trên ví MetaMask

2.1. Truy cập vào ví

MetaMask được cài dưới dạng extension của trình duyệt Google Chrome

                                                                       Ví MetaMask

2.2. Thêm thông tin GEX token vào ví

MetaMask hỗ trợ tốt cho các tokens theo chuẩn ERC20, để thêm GEX token vào MetaMask, người dùng thực hiện các bước sau

(1) Chọn network chính của Ethereum

(2) Vào tab TOKENS

(3) Click button ADD TOKEN

                                                              Thêm GEX token vào ví

Thêm thông tin GEX token vào như sau

(1) Nhập địa chỉ của GreenX smart contract

Sau khi nhập chính xác địa chỉ này thì Token Symbol và Decimal of Precision sẽ tự động được hiển thị

(2) Click button Save để lưu lại thông tin GEX token

                                                            Nhập thông tin GEX token

GEX token được thêm thành công vào MetaMask sẽ như sau

                                                   GEX token và số dư hiển thị trong ví

2.3. Gởi ETH đến địa chỉ smart contract của GreenX để mua GEX token

Thực hiện các thao tác sau để gởi ETH từ ví MetaMask đến địa chỉ smart contract của GreenX

(1) Click button SEND

(2) Nhập chính xác địa chỉ smart contract của GreenX

(3) Nhập số lượng ETH muốn mua, chú ý số ETH dùng để mua phải lớn hơn hoặc bằng 0.1 ETH

(4) Click button NEXT

                                                                   Mua GEX token — 1
 
                                                                 Mua GEX token — 2

(5) Xác nhận và tạo giao dịch

– Người dùng cần xác nhận các thông tin chính xác trước khi click button Submit để tạo giao dịch

                                                                     Tạo giao dịch

(5.1) Địa chỉ ví cá nhân

(5.2) Địa chỉ GreenX smart contract

(5.3) Số lượng ETH dùng để mua

(5.4) Gas Limit được khuyến cáo chỉnh lên 200,000

(5.5) Gas Price được khuyến cáo chỉnh lên 60 Gwei

(5.6) Click button Submit để tạo giao dịch hoặc Reject nếu muốn hủy bỏ giao dịch

– Giao dịch được tạo sẽ hiển thị trên MetaMask như sau

                                                                  Giao dịch chờ xử lý

– Giao dịch được tạo sẽ hiển thị trên MetaMask như sau

                                                                Giao dịch thành công

2.4. Kiểm tra trạng thái giao dịch trên mạng lưới chính của Ethreum thông qua EtherScan.io

Click vào giao dịch sẽ thấy được thông tin trên EtherScan.io, giao dịch thành công sẽ như sau (hình ảnh của một giao dịch trên môi trường kiểm thử)

                                                                 Thông tin giao dịch trên EtherScan.io

(1) Link đến giao dịch trên EtherScan.io

(2) Mã giao dịch

(3) Trạng thái giao dịch, Success là thành công

(4) Địa chỉ ví cá nhân đã mua token

(5) Số ETH đã dùng để mua

2.5. Kiểm tra số dư GEX token trong ví

Sau khi giao dịch hoàn thành, vào lại tab TOKENS, người dùng sẽ thấy được GEX token về ví

                                                            Số dư GEX token trong ví

Như vậy là bạn đã thực hiện thành công một giao dịch mua GEX token trên ví MetaMask.

Hướng dẫn mua GreenX (GEX) tokens qua ví MyEtherWallet hoặc MetaMask
5 (100%) 1 vote

Bình luận

comments

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close