Facebook sẽ cấm mọi quảng cáo liên quan đến tiền điện tử?

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa đăng tải một chính sách mới mà theo đó sẽ cấm tất cả các loại hình quảng cáo về Bitcoin và các đợt phát hành tiền điện tử lần đầu (ICO). » Read more

Share thisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter