Review SP8DE ICO – Phân cấp Gaming Dapps trên nền tảng blockchain

SP8DE SPX là một blockchain của Cardano, cho phép nền tảng gaming thế hệ mới mang lại sự hài lòng cho các điều kiện chuẩn hiện tại của các sòng casino. Nó được gọi là 3.0 Blockchain vì nó là giao thức POS đầu tiên (Proof of Stake) mà không có sự thỏa hiệp về bảo mật.

» Read more

Share thisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter