Tổng hợp site SCAM

Blogkiemtien sẽ thường xuyên cập nhật danh sách các site SCAM ở bài viết này, hãy thường xuyên truy cập website để nắm tình hình trước khi đầu tư.

+ 06.04.2017: merchant-invest.com (not paying)
+ 06.04.2017: 9returns.com (not paying)
+ 01.04.2017: wo1verine.com (not paying)
+ 31.03.2017 nordebank.com (not paying)
+ 21.03.2017: skyllex.com (not paying)
+ 21.03.2017: haspower.io (not paying)
+ 21.03.2017: passiveloan.com (Not paying)
+ 15.03.2017: wnot.io (not paying)
+ 14.03.2017: razzleton.com (not paying)
+ 05.03.2017: Rightrise (Not paying)
+ 05.03.2017: agrarian-benefit.com (Not paying)
+ 04.03.2017: Zinc7 (Not Paying)
+ 04.03.2017: Forexstyle.net (Not Paying)
+ 04.03.2017: Optimabit (Not paying)
+ 20.02.2017: xabo.io (Not paying)
+ 21.02.2017: Forexunion-ltd.com (Site error)
+ 31.01.2017: asset-finance.com(Not paying)
+ 16.01.2017 : yasacoin.com (Not paying)
+ 15.01.2017 : planetoftrade.biz (Not paying)
+ 04.01.2017 : btcinv.biz (Not paying)
+ 04.01.2017 : bitjewel.biz (Not paying)
+ 04.01.2017 : sharesbid.com (Site lỗi)
+ 31.12.2016 : stablepower.biz (Random pay, pending)
+ 23.12.2016 : bluechiplab.com (Pending)
+ 09.12.2016 : polluxinc.com (Pending)
+ 07.12.2016 : colibri-ltd.com
+ 04.12.2016 : tophash.net
+ 02.12.2016 : bitassetslimited.com
+ 01.12.2016 : blue2000.biz
+ 29 .11.2016 : pro-activetrading.com (Thanh toán chậm, dây dưa đợi tiền đầu tư mới trả – ngưng đầu tư – Nếu còn vốn thì hãy đầu tư lại 1 nửa, rút 1 nửa, vớt vát được gì thì vớt vát)
+ 27.11.2016 : oberoninvest.com
+ 27.11.2016 : fairplay.pro
+ 27.11.2016 : antiques-world.biz
+ 26.11.2016 : gemsinvestgroup.com
+ 26.11.2016 : windpower.io
+ 24.11.2016 : btcbuffer.com
+ 22.11.2016 : yiwu-world.com
+ 22.11.2016 : coinn.io
+ 17.11.2016 : bc-prime.com
+ 17.11.2016 : 6days.me (scam)
+ 17.11.2016 : smartcadastre.com (scam)
+ 15.11.2016 : bitvision.io (scam)
+ 15.11.2016 : westbtc.com (scam)
+ 14.11.2016 : clickcredit.biz (scam)
+ 14.11.2016 : haliotisgroup.com (scam)
+ 14.112016 : bpetroleum.biz (scam)
+ 14.11.2016 : ethereumlab.net (scam)
+ 14.11.2016 : legionbets.com (scam)
+ 14.11.2016 : feed-invest.com (scam)
+ 14.11.2016 : dealfee.net (scam)
+ 14.11.2016 : emalodi.biz (scam)
+ 14.11.2016 : 6union.net (Scam)
+ 14.11.2016 : daily314.com (scam)
+ 14.11.2016 : lendofx.com (scam)
+ 11.11.2016 : sparkbtc.com (scam)
+ 10.11.2016 : jokerpays.com (scam)
+ 09.11.2016 : millarifinance.com (Scam)
+ 09.11.2016 : btcdays.net (scam)
+ 08.11.2016 : ridex.io (Scam)
+ 07.11.2016 : bitrobot.me (scam)
+ 07.11.2016 : media-coin.com (scam)
+ 05.11.2016 : thorninvestments.com (Scam)
+ 05.11.2016 : dronax.org (Scam)
+ 04.11.2016 : raycoin.com (scam)
+ 04.11.2016 : payercoin.com (scam)
+ 03.11.2016 : bitcoingc.com (Scam)
+ 03.11.2016 : ethasher.com (scam)
+ 02.11.2016 : business-capital.net (scam)
+ 01.11.2016 : multimine.net (Scam)
+ 31.10.2016 : hexabit.biz (scam)
+ 31.10.2016 : finflight.com (Scam)
+ 31.10.2016 : cyber-bank.org (Scam)
+ 31.10.2016 : bithot.biz (scam)
+ 28/10/2016 : bitzar.biz (Scam)
+ 22/10/2016 : bitcapital.us (Scam)
+ 22/10/2016 : topbtc.biz (Scam)
+ 20/10/2016 : medicalpro.club (scam)
+ 20/10/2016 : top-total.com (scam)
+ 20/10/2016 : Ibmbit.com (scam)
+ 20/10/2016 : bitcoin160.com (scam)
+ 20/10/2016 : crypto-safe.com (scam)
+ 20/10/2016 : bitpartner.biz (scam)
+ 20/10/2016 : besttradeinvestment.biz (scam)
+ 19/10/2016 : cryptoera.com (scam)
+ 19/10/2016 : bitlight.biz (scam)
+ 18/10/2016 : forexsynergy.biz (scam)
+ 18/10/2016 : imperial7.cc (scam)
+ 18/10/2016 : forexop.net (scam)
+ 18/10/2016 : kskforex.net (scam)
+ 13.10.2016 : cryptify.io (Scam, không thanh toán)
+ 13.10.2016 : cloud9finance.com (Scam, không thanh toán)
+ 10.10.2016 : cryptgroup.com (Scam, không thanh toán)
+ 09/10/2016 : smarttradeinv.com (Thanh toán Pending, ngưng đầu tư)
+ 09/10/2016 :  bots-family.com (Scam, không thanh toán)
+ 09/10/2016 :  larawith.me (Bị Telegram khoá, ngưng đầu tư)
+ 08/10/2016 :  agilital.com (Scam, không thanh toán)
+ 08/10/2016 :  genesisgate.com (Scam, không thanh toán)
+ 08/10/2016 :  eva-synthesis.com (Scam, không thanh toán)
+ 07.10.2016 : ecorental.me.uk (Scam , không thanh toán)
+ 06.10.2016 : bittoinvest.biz (Lỗi code hệ thống thanh toán, ngưng đầu tư)
+ 04.10.2016 : profitdise.com (Hàng nhái của bitcoin160.com, các bạn ko nên tham gia nhé)
+ 03.10.2016 : bitleader.biz (Scam)
+ 02.10.2016 : bitday.biz (Scam)
+ 01.10.2016 : riseup-inc.com (Scam)
+ 29.09.2016 : bitfinest.com (scam)
+ 28.09.2016 : tradefuture.biz (Scam)
+ 26.09.2016 : goldcrypto.biz (SCAM)
+ 25.09.2016 : rapidincome.net (SCAM)
+ 24.09.2016 : theminers.biz (SCAM)
+ 24.09.2016 : business-devils.com (Thanh toán Pending – Scam)
+ 23.09.2016 : Revcoin.org (Scam)
+ 23.09.2016 : fusionfocus.biz (Scam)
+ 23.09.2016 : crypto-block.com (Lỗi thanh toán – đã khắc phục được, cân nhắc đầu tư)
+ 22.09.2016 : toolbit.biz (Thanh toán Pending – Scam)
+ 20.09.2016 : bitcoin4u.biz (Tiền không về ví BTC, SCAM)
+ 20.09.2016 : safecoins.biz (Truy cập không ổn định, 28.09.2016 SCAM)
+ 20.09.2016 : instacoins.biz (Thanh toán Pending)
+ 17.09.2016  : zero-1one.biz (không thanh toán – scam)
+ 16.09.2016 : expert-trade.net (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : cryptoinvestment.net (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : dwjon.com (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016  : elantra6.biz (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : alphabusiness.biz (không thanh toán – scam)
+ 15.09.2016 : bitbiz.limited (không thanh toán – scam)
+ 13.09.2016 : arbitragery.com (không thanh toán – scam)
+ 12.09.2016 : ads-company.com (không thanh toán – scam)
+ 11.09.2016 : mycoinbank.biz (không thanh toán – scam)
+ 11.09.2016 : animal-world.cc (không thanh toán – scam)
+ 10.09.2016 : cryptoglory.com (SCAM)
+ 10/09/2016 : bitaisal.cc (Không thanh toán, SCAM)
+ 09/09/2016 : 1hourlycoin.com (Thanh toán bị giới hạn, SCAM)
+ 07/09/2016 : telecomfin.info (Green Telecom) (không thanh toán – scam)
+ 06/09/2016 : albion-bank.com (không truy cập đc, SCAM)
+ 06/09/2016 : binpamm.com (không thanh toán – scam)
+ 06/09/2016 : finalways.com (không thanh toán – scam)
+ 06/09/2016 : quickpay.today (không thanh toán – scam)
+ 05/09/2016 : bitexcon.com (SCAM)
+ 05/09/2016 : bitair.biz (Chính thức SCAM)
+ 05/09/2016 : frosine.com (Không ổn định trong việc đầu tư, nhiều thành viên đầu tư mà tiền không vào tài khoản)
+ 02/09/2016 : 365coins.org (SCAM)
+ 02/09/2016 : bitfin.biz (SCAM)
+ 02/09/2016 : crypto-ltd.com (Không thanh toán)
+ 01/09/2016 : casinoinv.com (Scam)
+ 01/09/2016 : bitair.biz (Thanh toán bị Pending 2h, đã hoạt động lại bình thường, cân nhắc đầu tư)
+ 31/08/2016 : bitimperial.com (Thanh toán bị Pending – ngưng đầu tư)
+ 31/08/2016 : freightage.net (Thanh toán bị Pending – ngưng đầu tư)
+ 31/08/2016 : bitbiz.limited (Trang web bị Suppend – Hiện tại đã truy cập được, anh em vào rút vốn nhanh nào)
+ 30/08/2016 : fx-rod.com (Scam – thanh toán pending ko thanh toán)
+ 29/08/2016 : tradecommer.exchange (SCAM)
+ 29/08/2016 : bmm-express.com (Scam)
+ 26/28/2016 : grandbit.io, bitdeposit.biz (Scam)
+ 26/08/2016 : bitstrategy.net (Scam)
+ 25/08/2016 : grandbit.io (Truy cập ko đc)
+ 24/8/2016 : miaroi.com, ,goldtradelimited.com, millonbag.company, ezbarteronline.com, everinvest.net (Scam)
+ 24/08/2016 : solidbit.biz (scam)
+ 22/08/2016 : bitdeposit.biz (Problem)
+ 22/08/2016 : arabian-oil.com (Scam)
+ 22/08/2016 : Raycoin.com (đã online trở lại, cân nhắc đầu tư)
+ 22/08/2016 : goldtradelimited.com (Scam)
+ 22/08/2016 : Coince.com (Scam)
+ 21/08/2016 : inwaste.biz (Scam)
+ 21/08/2016 : petro-chinacorp.com (Scam)
+ 20/08/2016 : bitstorm.biz (Scam)
+ 18/08/2016 : 69.limited (Scam
+ 18/08/2016 : business-angels-inc.com (scam)
+ 15/08/2016 : sky-hash.com (ko thanh toán)
+ 14/08/2016 : bitseek.net (Vẫn tính lãi nhưng không rút tiền được)
+ 12/08/2016 : cryptodevil.net (ko thanh toán nữa)
+ 08/08/2016 : bitexcon.com (Ko truy cập được, anh em cân nhắc đầu tư nếu site chạy lại. Site đã chạy lại ngon lành, nhưng anh em ko lên đầu tư tiếp vào nhé. Còn ai có niềm tin cứ chiến thôi)
+ 08/08/2016 : bitstorm.biz (scam)
+ 07/08/2016 : aromine.io (Rút tiền $ ko thấy về)
+ 05/08/2016 : instahash.io
+ 04/08/2016 : cryptonium.biz (Thanh toán bị Pending, ngưng đầu tư)
+ 03/08/2016 : fxcoral.biz
+ 03/08/2016 : ssarini.com
+ 03/08/2016 : bitstrade.biz 
+ 03/08/2016 : aimbtc.com
+ 02/08/2016 : zcoin.co.uk (scam)
+ 02/08/2016 : coin-bay.com (scam)
+ 01/08/2016 : nano-bit.com
+ 01/08/2016 : xmine.org
+ 01/08/2016 : tinderbtc.com
+ 01/08/2016 : learfunds.com 

Share thisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

6 comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *